Organisatie

Stichting loopsport Zwolle is een (hard)loopgroep die voortvloeit uit Trim-Westenholte. Na 18 succesvolle jaren hield Trim-Westenholte op te bestaan en vanaf 1 april 2007 is de loopgroep voortgezet als Stichting Loopsport Zwolle

Gezondheid en het maatschappelijk karakter spelen een belangrijke rol in de doelstellingen van Stichting Loopsport Zwolle (SLZ). De stichting richt zich op verschillende loopactiviteiten voor jong en oud. Het gaat bij SLZ niet alleen om zo goed mogelijk te presteren maar ook om een gezonde levenswijze toe te passen door op een verantwoorde en gezellige manier met elkaar te lopen. De doelstellingen van de verschillende trainingsgroepen zijn zeer divers. Er kan deelgenomen worden aan verschillende trainingsgroepen, elk met hun eigen inspanningsniveau. Van gematigd inspannend tot aan het zwaardere trainingswerk voor diegene die ambitie hebben om halve- en misschien wel hele marathons te lopen.

Door dit brede aanbod van trainingsmogelijkheden onderscheidt SLZ zich van andere loopgroepen. De huidige deelnemers, circa 200 in totaal, zijn afkomstig uit Zwolle en omstreken. Dit geeft aan dat men de deskundigheid van de trainers en de gezelligheid van het met elkaar trainen in en om Westenholte zeer waardeert. Het maatschappelijke karakter speelt ook een belangrijke rol. Zo is er altijd ruimte voor een praatje en worden in de verschillende groepen de laatste nieuwtjes tijdens het inlopen uitgewisseld.

privacy statement

Stichting Loopsport Zwolle (hierna: SLZ) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door SLZ.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt SLZ persoonsgegevens?
SLZ verwerkt persoonsgegevens van mensen die deelnemer willen worden van SLZ en daarmee mee kunnen doen aan de door SLZ gegeven looptrainingen alsmede andere georganiseerde activiteiten.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Dat is de ledenadministratie. Hierin neemt één persoon uit het bestuur van SLZ plaats. Deze persoon draagt zorg voor juiste invoering van de door de deelnemers verstrekte informatie in het ledenadministratie systeem. Deelnemers blijven op hun beurt verantwoordelijk voor het correct aanleveren en bij wijzigingen van de gegevens het doorsturen van een correctie wijziging.

Waarvoor verwerkt SLZ persoonsgegevens?
Als je deelnemer wilt worden van SLZ, hebben we je persoonsgegevens nodig. De gevraagde gegevens zijn naast de normale NAW-gegevens, ook contactgegevens zoals email, telefoonnummer(s) en je bankrekeningnummer.
De gevraagde gegevens worden gebruikt voor het onderhouden van contact – dat kan telefonisch zijn, of email – en ook voor het versturen van een nieuwsbrief. Het bankrekeningnummer wordt alleen door de penningmeester gebruikt om de automatische incasso opdrachten te kunnen versturen naar de bank om op die manier de verschuldigde halfjaarlijkse bijdragen te kunnen innen.

Waar je (NAW)gegevens niet voor gebruikt worden, zijn voor promotie- of marketingdoeleinden anders dan die van SLZ zelf.

Verwerkt SLZ ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Daar kan het antwoord kort over zijn: Nee, die vragen of verwerken wij niet.

Hoe gaat SLZ met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Buiten het bestuur van SLZ kan er niemand bij je persoonsgegevens. Ook jijzelf kan niet bij je opgeslagen persoonsgegevens, althans niet direct (door bijvoorbeeld online-toegang). Je kunt je opgeslagen gegevens uiteraard wél opvragen bij de ledenadministratie. Wijzigingen aan die gegevens zal je zelf moeten doorgeven aan de ledenadministratie, die zal de wijzigingen dan verwerken.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen SLZ
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan je deelnemerschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard, als reden daarvoor is om contact te kunnen blijven houden met oud-deelnemers voor bijvoorbeeld een (jubileum)feest of anderszins georganiseerde activiteiten waarbij oud-deelnemers ook welkom zijn. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is SLZ gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens SLZ van mij verwerkt?
Nee, dat kan niet. Je zult contact moeten opnemen met de ledenadministratie die jouw op verzoek de gegevens zal verstrekken. N.B. de gegevens die vastgelegd worden zijn dezelfde gegevens, niet meer, niet minder, dan die jezelf hebt verstrekt middels het inschrijvingsformulier.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door SLZ kun je terecht bij de ledenadministratie of bij een willekeurig iemand anders van het bestuur. Ook kun je vragen of opmerkingen mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijzigingen privacybeleid: SLZ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Deelnemers van SLZ zullen op de hoogte gebracht worden van deze wijzigingen. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via de site.